sa tế nổi bật
 • Satế Gói 20g Sa tế Gói 20g
  Dùng chấm thịt, cá, rau quả,.... Dùng ướp thịt, cá , hải sản để chiên, xào, nấu, nướng, .... ... Xem chi tiết
 • Sa tế Ớt Sa tế Ớt
  Dùng chấm thịt, cá, rau quả,.... Dùng ướp thịt, cá , hải sản để chiên, xào, nướng,.... ... Xem chi tiết
 • Satế Khoén (nắp nhựa) Satế khoén (nắp nhựa)
  Dùng chấm thịt, cá, rau quả,.... Dùng ướp thịt, cá , hải sản để chiên, xào, nấu, nướng, .... ... Xem chi tiết
 • Satế 2 Satế 2
  Dùng chấm thịt, cá, rau quả,.... Dùng ướp thịt, cá , hải sản để kho, chiên, xào, nướng, .... ... Xem chi tiết
 • Satế 1 kg Satế 1 kg
  Dùng chấm thịt, cá, rau quả,.... Dùng ướp thịt, cá , hải sản để chiên, xào, nướng,.... ... Xem chi tiết
 • Sa tế chay Sa tế chay 90g
  Dùng chung với gỏi cuốn chay, phở, bún bò, bò kho, lẩu thái,… ... Xem chi tiết
 • Satế 500g Satế 500g
  Dùng chấm thịt, cá, rau quả,.... Dùng ướp thịt, cá , hải sản để kho, chiên, xào, nướng, .... ... Xem chi tiết
 • Satế Khô 25g Satế khô 25g
  Dùng chấm thịt, cá, rau quả,.... Dùng ướp thịt, cá , hải sản để chiên, xào, nấu, nướng, .... ... Xem chi tiết