tương ớt nổi bật
  • Tương Ớt Xí Muội 250ml Tương Ớt Xí Muội 250ml
    Dùng chấm thịt luộc, thịt quay, đồ chiên, đồ nướng,... ... Xem chi tiết
  • Tương Ớt 100ml Tương Ớt 100ml
    Dùng để chấm các món nướng, món chiên,.... ... Xem chi tiết
  • Tương Ớt 200ml chai
    Dùng để chấm các món nướng, món chiên,.... ... Xem chi tiết