phụ gia thực phẩm nổi bật
 • Bột Béo Cây Dừa 1kg Bột Béo Cây Dừa 1kg
  Dùng làm nước cốt dừa, các loại kem lạnh, Dùng làm bánh kem, bánh men, bánh mì, các loại chè, .... ... Xem chi tiết
 • Bột Béo 50 g Bột Béo 50g
  Dùng làm nước cốt dừa, các loại kem lạnh, Dùng làm bánh kem, bánh men, bánh mì, các loại chè, .... ... Xem chi tiết
 • Vani Tô Vani Tô
  Dùng làm bánh, mức, kẹo, nấu chè, siro Dùng rang cafe, làm bánh sưng sa, v.v... ... Xem chi tiết
 • Vani Hộp Keo Vani Hộp Keo
  Dùng làm bánh, mức, kẹo, nấu chè, siro Dùng rang cafe, làm bánh sưng sa, v.v... ... Xem chi tiết
 • Vani Số 1 Vani Số 1
  Dùng làm bánh, mức, kẹo, nấu chè, siro Dùng rang cafe, làm bánh sưng sa, v.v... ... Xem chi tiết
 • Vani Số 2 Vani Số 2
  Dùng làm bánh, mức, kẹo, nấu chè, siro Dùng rang cafe, làm bánh sưng sa, v.v... ... Xem chi tiết
 • Nước ướp mai quế lộ Nước Ướp Mai Quế Lộ
  Dùng để làm Báng Trung Thu, Lạp Xưởng Mai Quế Lộ,... Ướp heo quay, gà quay, vịt quay, bò beefsteak, các món nướng,... ... Xem chi tiết
 • Màu nước tp tím nho 5 ml Màu nước tím nho 5 ml
  Dùng để tạo màu cho thực phẩm trong chế biến si rô, bánh, mứt, kẹo, rau câu,.... ... Xem chi tiết
 • Màu nước tp hồng (tím sen) 5 ml màu nước hồng 2ml
  Dùng để tạo màu cho thực phẩm trong chế biến si rô, bánh, mứt, kẹo, rau câu,.... ... Xem chi tiết
 • Màu nước tp xanh dương 5 ml Màu xanh dương 5 ml
  Dùng để tạo màu cho thực phẩm trong chế biến si rô, bánh, mứt, kẹo, rau câu,.... ... Xem chi tiết
 • Màu nước tp vàng 5 ml Màu nước vàng 5 ml
  Dùng để tạo màu cho thực phẩm trong chế biến si rô, bánh, mứt, kẹo, rau câu,.... ... Xem chi tiết
 • Màu nước tp xanh lá 5 ml Màu nước xanh lá 5ml
  Dùng để tạo màu cho thực phẩm trong chế biến si rô, bánh, mứt, kẹo, rau câu,.... ... Xem chi tiết
 • Màu nước TP Đỏ 5ml Màu nước đỏ 5ml
  Dùng để tạo màu cho thực phẩm trong chế biến si rô, bánh, mứt, kẹo, rau câu,.... ... Xem chi tiết
 • Màu nước TP đủ màu 5 ml Màu Nước Thực Phẩm Nhỏ
  Dùng để tạo màu cho thực phẩm trong chế biến si rô, bánh, mứt, kẹo, rau câu,.... ... Xem chi tiết
 • Màu nước tp cam 10 ml Màu nước cam 10 ml
  Dùng để tạo màu cho thực phẩm trong chế biến si rô, bánh, mứt, kẹo, rau câu,.... ... Xem chi tiết
 • Màu nước tp tím nho 10 ml Màu nước tím nho 10 ml
  Dùng để tạo màu cho thực phẩm trong chế biến si rô, bánh, mứt, kẹo, rau câu,.... ... Xem chi tiết
 • Màu nước tp xanh dương 10 ml Màu xanh dương 10 ml
  Dùng để tạo màu cho thực phẩm trong chế biến si rô, bánh, mứt, kẹo, rau câu,.... ... Xem chi tiết
 • Màu nước tp hồng (tím sen) 10 ml Màu nước hồng 10 ml
  Dùng để tạo màu cho thực phẩm trong chế biến si rô, bánh, mứt, kẹo, rau câu,.... ... Xem chi tiết
 • Màu nước tp vàng 10 ml Màu nước vàng 10 ml
  Dùng để tạo màu cho thực phẩm trong chế biến si rô, bánh, mứt, kẹo, rau câu,.... ... Xem chi tiết
 • Màu nước tp xanh lá 10 ml Màu nước xanh lá 10 ml
  Dùng để tạo màu cho thực phẩm trong chế biến si rô, bánh, mứt, kẹo, rau câu,.... ... Xem chi tiết
 • Màu nước tp màu đỏ 10 ml Màu nước đỏ 10ml
  Dùng để tạo màu cho thực phẩm trong chế biến si rô, bánh, mứt, kẹo, rau câu,.... ... Xem chi tiết
 • Màu nước TP đủ màu 10ml Mau nuoc lon
  Dùng để tạo màu cho thực phẩm trong chế biến si rô, bánh, mứt, kẹo, rau câu,.... ... Xem chi tiết